HalteScan

Dit instrument helpt u als vervoersautoriteit bij het monitoren van de voortgang met betrekking tot het toegankelijk maken van haltes. Daarnaast zorgt HalteScan ervoor dat er een correcte en snelle gegevensoverdracht tussen wegbeheerders, vervoerders en andere betrokkenen kan plaatsvinden. Tenslotte zorgt dit systeem ervoor dat reizigers real-time inzicht hebben in de status en functionaliteit van een halteplaats. Haltescan vormt daarmee de pioniersrol voor wat betreft de nationale databank OV. 

Ga naar de HalteScan website.

Download nu de HalteScan iPhone app!

TaxiMonitor

Als opdrachtgever voor regiotaxi, leerlingen- of andere vormen van doelgroepenvervoer wilt u natuurlijk weten of het vervoersysteem voldoet aan de wensen van u en uw reizigers. TaxiMonitor zorgt ervoor dat u real-time inzage heeft in het gebruik en de kwaliteit van het vervoer. Ook kan de taximonitor ingezet worden voor het bepalen van bonus/malus berekeningen en is het in staat schaduwfacturen te genereren. TaxiMonitor is de schakel tussen u, uw vervoerder en uw reizigers.

Ga naar de TaxiMonitor website.

ParkeerDashboard

Parkeerruimte is schaars in Nederland. Als wegbeheerder heeft u baat bij een efficiënte benutting van uw parkeerplaatsen. Het is dan belangrijk om tijdig te kunnen bijsturen, bijvoorbeeld door het uitbreiden of juist inkrimpen van de parkeercapaciteit. Of door het nemen van maatregelen die parkeergedrag beïnvloeden, zoals een blauwe zone of parkeervergunningen. Met ParkeerDashboard heeft u een overzichtelijke tool in handen die u hierbij kan helpen. U kunt uw eigen onderzoeksgegevens importeren, maar wij kunnen dankzij onze samenwerking met een veldwerkbureau u ook het hele proces uit handen nemen.

Ga naar de ParkeerDashboard website.

ConcessieMonitor

Met de concessiemonitor bent u als OV-autoriteit in staat het gebruik en de kwaliteit van uw openbaar vervoersysteem in kaart te brengen. Door middel van analyses op basis van bijvoorbeeld reizigersaantallen, bezettingsgraden, dienstregelinguren, kilometers en andere datasets krijgt u inzicht in het gebruik van uw systeem. Daarnaast biedt dit systeem u inzicht in de "dikte" van lijnen, zodat u doelgericht aanpassingen aan bijvoorbeeld uw lijnennet kunt doorvoeren. 

We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van ConcessieMonitor.

KlachtenBeheer

Een goed vervoersysteem valt of staat bij de beleving van uw reizigers. Door middel van onze module KlachtenBeheer bent u in staat op een onafhankelijke manier klachten te registreren, af te handelen en te monitoren. Wij zijn zelfs in staat u het hele proces uit handen te nemen door onze samenwerking met call-centers zoals Telecount. Dit systeem is uitermate geschikt voor toepassing binnen contractvervoersystemen, zoals de regiotaxi en andere vormen van doelgroepenvervoer.

We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van KlachtenBeheer.

OV-meldpunt

De laatste paar jaar is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het openbaar vervoer. Echter zijn nog niet alle haltes aangepast aan de wensen en eisen zoals die door het rijk zijn gesteld. Met het OV-meldpunt hebben reizigers de mogelijkheid om op en aanmerkingen te leveren over specifieke haltes. Deze module is momenteel in ontwikkeling en zal naar verwachting medio 2011 operationeel worden.

We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van OV-meldpunt.

OV-database

Doordat wij het overgrote deel van alle haltes in onze HalteScan systemen hebben verwerkt hebben wij een (bijna) landelijk dekkende database voor wat betreft haltes en overstappunten binnen het openbaar vervoer. Samen met OV-autoriteiten en Bison ontwikkelen wij mee aan een landelijke database. Als voorloper hierop hebben wij de OV-database Nederland ontwikkeld.